Naturvandring i Mølleådalen

18-05-2010

Mødested og tid: Hvor Nyvangsvej går fra Bastrupvej i Bastrup by. Lørdag d 22 maj kl 10-12

Mølleådalen

Oplev denne naturperle og få mere at vide om Mølleådalens sjældne flora og fauna som vandstær m.v. der vises eksempler på naturpleje og naturgenopretning som genskabelse af den åbne ådal, istidslandskab, tunneldal og overdrev. Præsentation af de kommende vandløbsprojekter i åen med slyngning og udlægning af sten i åen. Se eksempel på afgræsning med skotsk Højlandskvæg. Turen ledes af Skovfoged Jens Nielsen

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Østsjælland og Allerød Kommune