Nye rapporter om det nationale testcenter

11-05-2010

Miljøminister Karen Ellemann har i weekenden udleveret to nye rapporter om placering af et nationalt testcenter til Folketingets miljøordførere.

Miljøminister Karen Ellemann har i weekenden udleveret to nye rapporter om placering af et nationalt testcenter til Folketingets miljøordførere. Rapporterne beskriver to lokaliteter, som oppositionen har bedt om at få nærmere belyst, inden Folketinget skal træffe sin beslutning.

Det ene område er Kallesmærsk Hede, som oppositionen ønskede at få nærmere belyst, fordi stedet oprindeligt blev foreslået af vindmølleindustrien. Forslaget blev i sin tid afvist på grund af nærheden til et EF-fuglebeskyttelsesområde og Forsvarets øvelsesområde.

Det andet område er ved Ringkøbing Fjord, som oppositionen ønskede at få nærmere belyst efter anbefaling fra Danmarks Naturfredningsforening. Foreningens forslag blev i sin tid afvist på grund af nærheden til Stauning Lufthavn, og fordi det ville kræve ekspropriation af mange boliger.

I de to rapporter er der redegjort for konsekvenser i forhold til fugle, skov, mennesker og anlæg.

Se rapporterne her:

Rapport om Kallesmærsk Hede (pdf 36 MB)

Rapport om Ringkøbing Fjord (pdf 27 MB)

Ekstra bilag til Ringkøbing Fjord (pdf 10 MB)