Pas på rålam i skoven

29-05-2010

Foråret er yngletid for mange arter. Så er der mulighed for at se mange dyreunger -
men der er også mange farer der lurer for dyreungerne.

Rålammet er et af de meget smukke "dyrebørn", som man kan være heldig at finde
på sin skovtur.
Det helt unge rålam dækker sig oftest i skovbunden og løber ikke væk.
Derfor kan man tro, at lammet er forladt, men det er normalt ikke tilfældet.
Så det er vigtigt, at du nøjes med at observere dyret på afstand - og du må endelig ikke røre ved det!
Det kan medføre, at moderen forlader det, og så dør lammet enten af sult eller
også kan det blive spist af ræven.

En anden særlig vigtig ting her i foråret er at huske, at hunden skal holdes i snor (bortset fra i de særlige hundeskove).
Hundene kan meget let bide et rålam ihjel, så hold derfor hunden i snor som du skal.

Der er også andre dyr, der har unger på skovbunde eller i hegn og på marker. Så også her skal du huske
at holde hunden i snor.

Skovfoged Asger Thyge Pedersen har indfanget disse billeder af et rålam i Stenderupskovene den 26.maj.
Billederne viser dels det smukke rålam, men også eksempler på, at det kan ligge helt åbent og
frit fremme eller ligge godt gemt blandt skovbundens urter. Det er det hyppigste.