Kommunerne har styr på drikkevandet

21-05-2010

Igen i år skriver Ingeniøren, at der bliver fundet for mange bakterier i drikkevandet. Men den statistik, som påstanden bygger på, viser hverken at problemet er særlig stort eller stigende ...

Vandtårn i Brønderslev. Foto: Jens Scheving
Vandtårn i Brønderslev. Foto: Jens Scheving
Igen i år skriver Ingeniøren, at der bliver fundet for mange bakterier i drikkevandet. Men den statistik, som påstanden bygger på, viser hverken at problemet er særlig stort eller stigende. Alt tyder derimod på, at kommunerne finder og fjerner bakterie-problemer, som de skal.

Det oplyser By- og Landskabsstyrelsen på baggrund af Ingeniørens omtale af tal fra GEUS, der viser overskridelser af grænseværdierne for coliforme bakterier på 283 af landets ca. 2500 vandværker.

Sidste år satte miljøministeren en stor undersøgelse i gang på baggrund af samme statistik, og det viste sig, at kommunerne havde styr på deres tilsyn. Der er ingen grund til at tro, at det billede har ændret sig på et år.

By- og Landskabsstyrelsen har dog i forbindelse med Ingeniørens artikel foretaget to forespørgsler hos de to kommuner, som ifølge Ingeniøren har afsluttet sager, selv om grænseværdien var overskredet. Begge kommuner afviser og oplyser, at de seneste prøver viste værdier under grænsen.

En af årsagen til forvirringen er den database, som Ingeniøren får tal fra. Den fortæller kun, at der er registreret fund, ikke hvad der så er sket for at fjerne dem – eller om problemet allerede er løst. Det er historiske oplysninger, som intet siger om vandets kvalitet her og nu. Der arbejdes derfor på at forbedre indberetningen til databasen, så tallene bliver mere anvendelige. By- og Landskabsstyrelsen har netop sendt en vejledning i offentlig høring.

Baggrund:
Coliforme bakterier er en naturlig del af miljøet, der kan komme i drikkevandet, hvis der f.eks. har været brud på ledninger. Med undtagelse af E. coli, som ofte er sygdomsfremkaldende, udgør disse bakterier ikke nogen sundhedsmæssige risiko for mennesker.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Inger Bergmann, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4893