Nye ridestier i Kirkendrup Skov ved Odense

31-05-2010

Indvielse af 7,5 kilometer ridesti i Kirkendrup Skov ved Odense

Onsdag den 2. juni 2010 kl. 19.00 holdes der indvielse af nye ridestier i Kirkendrup Skov. Arrangementet foregår ved P-pladsen for enden af Valkendrupsgyden (Valkendrupsgyden 40) Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N

Tidligere har der kun været mulighed for en kort ridetur i den ene ende af skoven, men i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Odense Kommune og Trøstruplund Rideklub er der etableret nye ridestier således at der nu er 7,5 km ridesti ved Kirkendrup Skov.
Ridestien strækker sig gennem natur og skovområder og gør det muligt at ride fra Næsbyhoved Broby til Søhus. Turen byder på oplevelser for alle ryttere. Der er således dele af stien, der indbyder til at falde i et med naturen, mens andre dele af ridestien indbyder til en frisk galop, hvis man har mod på det.
I løbet af sommeren vil der blive etableret et par græsningsfolde ved bålhuset for enden af Valkendrupsgyden, hvor der iøvrigt også er gode parkeringsmuligheder. Det vil således være muligt at starte skovturen her, ride en tur i skoven, og nyde den medbragte mad i bålhuset efter rideturen, mens hestene græsser på foldene.
For alle ryttere gælder det, at der ikke skal løses ridekort for at benytte ridestierne i Kirkendrup Skov. Alle er velkomne til at benytte stierne, når blot man husker at tage hensyn til andre gæster i skoven. Ridning i Skov- og Naturstyrelsens skove foregår på eget ansvar.
For yderligere oplysninger kontakt
Skovfoged Anders Hersø Pedersen, Skov- og Naturstyrelsen, Fyn, mob: 21 49 00 21