Staten køber mere skov og natur end den sælger

21-05-2010

"DR P4 Radioavisen har i dag kl. 12 bragt et indslag om statens salg af skov. Her glemmer man bekvemt, at staten også køber skov og natur. Dermed tegner indslaget et fuldstændigt forkert billede af udviklingen for den statsejede skov- og natur i Danmark. Faktum er, at det samlede statsejede skov- og naturareal siden 2001 er vokset med 8.500 hektar. Eller med andre ord: Vi køber mere end vi sælger”, fastslår direktøren for Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen som kommentar til påstandene fremført i Radioavisen.

”DR P4 Radioavisen har i dag kl. 12 bragt et indslag om statens salg af skov. Her glemmer man bekvemt, at staten også køber skov og natur. Dermed tegner indslaget et fuldstændigt forkert billede af udviklingen for den statsejede skov- og natur i Danmark. Faktum er, at det samlede statsejede skov- og naturareal siden 2001 er vokset med 8.500 hektar. Eller med andre ord: Vi køber mere end vi sælger”, fastslår direktøren for Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen, som kommentar til påstandene fremført i Radioavisen:

" Mange af de penge, vi får ind ved salg bruger vi til for eksempel at købe landbrugsjord og lave ny natur. Hertil kommer, at de skove, vi sælger, er omfattet af fredskovpligten – der skal altså som udgangspunkt blive ved med at være skov".

"Staten køber og sælger løbende skov- og naturarealer. Det er typisk skove med forholdsvis beskeden naturværdi, vi sælger, for at skabe ny natur. Der kommer altså ikke bare mere, men også bedre natur ud af det", siger Hans Henrik Christensen og tilføjer:

"Det er umuligt at sige, hvor meget skov vi vil købe og sælge i 2011. Vi skal først til at i gang med at diskutere regeringens forslag til ny finanslov. Vi kigger hele tiden på, om det kan være en god idé at sælge eller købe skov. Det jeg kan sige med sikkerhed er, at hvis vi sælger arealer, vil vi bruge pengene på vand- og naturindsatsen".

"I Danmarks Radios indslag blev det påståede skovsalg kædet sammen med finansieringen af et vindmølletestcenter. Det er en sammenhæng, som er grebet ud af den blå luft".