Hjælp med at undersøge råvildtets sundhed

27-05-2010

Samtidig med at bukkejagten gik ind søndag den 16. maj lød startskuddet til et nyt projekt, hvor jægerne kan hjælpe med efterretninger om sundhedstilstanden i de danske rådyrbestande.

Samtidig med at bukkejagten gik ind søndag den 16. maj lød startskuddet til et nyt projekt, hvor jægerne kan hjælpe med efterretninger om sundhedstilstanden i de danske rådyrbestande.

”Jægerne og andre kan hjælpe med at undersøge de danske rådyrs sundhedstilstand ved at indtaste nogle få basale informationer om nedlagte og trafikdræbte rådyr - f.eks. dyrenes køn, vægt og eventuel tilstedeværelse af parasitter - inde på hjemmesiden for det nye Center for Vildtsundhed. Både oplysninger om syge samt raske rådyr er relevante”, siger forstfuldmægtig Caroline Bald fra Skov- og Naturstyrelsen.

Det håbes, at ikke bare jægere, men også andre, der møder fx trafikdræbte rådyr, vil gå ind med oplysninger på hjemmesiden. Et af succeskriterierne for det dertilhørende forskningsprojekt er at få indsamlet flest mulige oplysninger fra hele landet.

Formålet med det nye projekt er at få et bedre kendskab til den generelle sundhedstilstand hos de danske rådyr. Det vil samtidigt være muligt at vurdere forekomsten af sygdomme og hvilken betydning landskabsmæssige forhold har for sundheden i de lokale bestande.

Center for Vildtsundhed er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og DTU Veterinærinstituttet. Skov- og Naturstyrelsen har bidraget med knap otte millioner kroner til centeret.

Generelt er de danske rådyr sunde, men der er lokale bestande rundt om i landet, som kæmper med sygdomme.