"Din hund og dig i naturen" - kampagne overfor løse hunde i skoven

12-05-2010

Fra mandag den 17.5. afholder vi en kampagne som skal gøre hundeejere opmærksomme på de muligheder de har for at lufte deres hunde . .og de regler der er for hundeluftning på Skov- og Naturstyrelsens arealer.

Kampagnen hedder "din hund og dig i naturen" og det er også navnet på en lille folder som vi har lavet til formålet.

Folderen vil vi udlevere til alle hundeejere som vi møder i skovene i Thy og Hanherred den kommende måneds tid.

Folderen fortæller kort om vores tilbud specielt til hundeejere, nemlig indhegnede hundeskove, hvor hundene må løbe frit uden snor.

"Hundene skal dog fortsat være under kontrol, selvom du er i en hundeskov. Der er jo andre hunde og hundeluftere i hundeskoven at tage hensyn til" fortæller Esben Kirk Hansen , skov- og landskabsingeniør studerende på  Skov- og Naturstyrelsen – Thy.

Samtidig vil vi så venligt men bestemt løfte pegefingeren og med folderen kort redegøre for de enkle regler som Naturbeskyttelsesloven indeholder om hunde i naturen.

"Vi har lavet folderen, dels fordi Naturstyrelsen – Thys brugerråd og skovrådet for AabySkoven har opfordret os til at gøre noget ved omfanget af løse hunde i skovene dels fordi vi selv ofte møder folk med løse hunde."

se folderen her

Kursen strammes

Når kampagnen har kørt en måneds tid og alle de hundeejeere vi har mødt har fået en fin folder og en hyggelig snak, strammer vi så kursen i den efterfølgende måned.

"Vi har aftalt med politiet, at der kan komme lidt flere anmeldelser om løse hunde fra os i perioden midt i juni til midt i juli" siger skovfoged Thorbjørn Nørgård, som sammen med Esben Kirk Hansen står for kampagnen.

Vi ved godt, at nogle hundeejere måske vil synes vi overreagerer, men vi er nødt til at gøre alle opmærksomme på de problemer det kan medføre at lade sin hund løbe løs. Og når vi i hele måneden forinden har været venlige og oplysende, er det også på sin plads med en lidt strammere kurs overfor dem, som alligevel ikke måtte rette sig efter vores henstillinger.

Vi vil gerne bevare Naturstyrelsens skove som et rart sted at være for både mennesker og dyr.

For at leve op til det, skal mange forskellige hensyn og interesser hele tiden afvejes og tilpasses hinanden.

Det er den nye kampagne et godt eksempel på.

Velkommen i skoven - både med og uden hund!