Godt nyt for Tøndermarskens fugle

21-05-2010

Nu er der godt nyt på vej til ynglefugle i Tøndermarsken som viber, rødben og den globalt truede store kobbersneppe. En ny aftale mellem Naturstyrelsen og Digelaget for Tøndermarsken betyder, at grøfter og kanaler i den beskyttede del af marsken fremover vil blive fyldt med vand tidligst muligt efter 1. marts – mod i dag 25. april. Dermed kommer der mere vand i marsken til glæde for engfuglene, når de går i gang med ynglesæsonen.

Nu er der godt nyt på vej til ynglefugle i Tøndermarsken som viber, rødben og den globalt truede store kobbersneppe.

En ny aftale mellem Naturstyrelsen og Digelaget for Tøndermarsken betyder, at grøfter og kanaler i den beskyttede del af marsken fremover vil blive fyldt med vand tidligst muligt efter 1. marts – mod i dag 25. april. Dermed kommer der mere vand i marsken til glæde for engfuglene, når de går i gang med ynglesæsonen.