Vejudvidelse?

18-05-2010

Træerne bliver netop nu fældet langs mange skovveje i bl. a. Gribskov. Læs her hvorfor.

Granerne fældes, mange løvtræer lades tilbage. Foto: Ole Andersen Lokalenheden er i øjeblikket i gang med en omfattende fældning af træer langs skovvejene i Store Dyrehave og Gribskov.

For at hindre at vejen skal lukke når træerne vokser og bliver bredere, er vi nødt til enten at skære grenene af eller fælde træerne. Normalt har vi blot kappet grenene af træerne, men nu har vi valgt i stedet at fælde en række træer langs vejene.

Det ser noget rodet ud lige nu, men skulle gerne på sigt skabe et mere venligt og lyst miljø med flere løvtræer langs skovvejene til glæde for både dyre og planteliv og sandelig også for skovens gæster.

Ved fældningen tilstræbes så stor artsrigdom og variation som muligt, og hjemmehørende løvtræer og buske prioriteres højt.

Lidt populært sagt arbejder maskinføreren efter følgende træartsprioritering i faldende rækkefølge :

Frugttræer og andre blomstrende træer/buske - Eg - Bøg - Pil - Birk - Ahorn - Skovfyr - Lærk - Andet nåletræ - Rødgran

De fældede træer skal ligge og tørre sommeren over, og så skal de flishugges til fyring i varmeværkerne i Gilleleje og Helsingør, dvs. CO II venlig varme til forbrugerne, og penge i kassen til skoven, så der også bliver råd til at vedligeholde borde og bænke, grillpladser mm. i fremtiden.

Der er fældet en række træer i begge vejsider. Foto: Ole Andersen