UD PÅ TUR - maj 2010

04-05-2010

Så er det forår - og der er mange gode tilbud i naturen. Bl.a. Skovens Dag d. 9. maj.

Onsdag den 5. maj

Bævertur i Klosterheden Plantage, ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en forårsaften i skoven, og hør om deres liv og færden.

Mødested: P-pladsen ved Møllesøen, ca. 300 sydøst for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig

Tid: Kl. 19.00-21.00

Turleder: Naturvejleder Karsten Jensen, tlf. 25276382

Pris: Gratis (ingen tilmelding)

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland


Torsdag den 6. maj

Over stok og sten i Stråsø Plantage (Sdr. Vosborg) ca. 8km.

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor
man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.
Praktisk fodtøj anbefales.

Tid: Kl. 18.30 – 21.00
Mødested: fra 6990 Ulfborg køres der3,3 km mod Holstebro,

følg Lystlundvej 5,5 km til Paradisvej, derfra følg afmærkningen.

GPS-koordinater Wgs 84. N 56o 15.013’ – E 0080 25.379’.

Turleder: Erling Trankjær tlf.4044 0940

Pris: Gratis (ingen tilmelding)

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland.


Søndag den 9. maj

Skovens dag – et landsdækkende arrangement.

Temaet i år er ”Skoven, den rene vare”. Et arrangement for hele familien.

Pandekagebagning, bueskydning, træklatring, dragebygning og meget mere.

Pak madkurven med lidt til grillen – vi har tændt op.

Tid: 10.00 – 16.00

Mødested: Lystbæk Lejrplads, Lysbækvej 1, 6990 Ulfborg.

Pris: Gratis


Tirsdag den 11. maj

Naturbussen – Krondyrtur i Klosterhede Plantage, ca. 50km
I forårstiden søger hjortevildtet ofte føde inden solnedgang på

de lysåbne arealer, hvor der er gode muligheder for at se dem.

Husk kikkert og aftenkaffe.

Tid:Kl. 19.30 - 22.00
Mødested: P-pladsen300 m vest for adressen Fousingvej 10,

7600 Struer.
Turleder:Naturvejleder ved Naturstyrelsen – Vestjylland.
Pris:voksne kr. 150. Børn kr. 100. (Max 40 deltagere)
Tilmelding: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland. Tlf.97810033

senest 10/5 kl. 15.00. Handicapvenligt arrangement.
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland.


Fredag den 14. maj

Naturbussen – Fugletur ca. 60km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler

ved de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest

Stadil Fjord og Tim Enge.

Tid: Kl. 15.00 - 17.30

Mødested: P-pl. v/Nr. Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109,

6960 Hvide Sande.

Turleder: Naturvejleder ved Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland

Pris: Voksne kr. 150. Børn kr. 100. (Max 40 deltagere)

Tilmelding:Naturstyrelsen – Vestjylland. Tlf. 97810033 senest 12/5 kl. 15.00.
Handicapvenligt arrangement.

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland


Søndag den 23. maj

Hyrdehunde, får og hedepleje

Fra Torsted Kirke køres i egne biler ind gennem det

smukke landskab ved Østersande. Turen går videre ad

bjergvejen til Naturstyrelsens fåreflok, hvor der

er en masse små søde lam. Der vil være opvisning med

hyrdehunde.

Tid: 14.00 – 16.00

Mødested :Torsted Kirke, Torstedvej 46, 6980 Tim
Pris: Gratis (ingen tilmelding)

Turleder : Fårehyrde Anette Kofoed, tlf. 9738 6842

Arrangør : Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland.


Lørdag den 29. til og med søndag den 30. maj

Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland – fri bilkørsel.

Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland åbner deres skove for bilkørsel, dog undtagen

Husby Klitplantage og arealerne syd for Vilhelmsborgvej og vest for Ringkøbingvej.

Benyt lejligheden til en skovtur med familien – til et sted, hvor du normalt ikke må køre.

Tid: 00.00-24.00.