UD PÅ TUR juni 2010

27-05-2010

Masser af gode tilbud i naturen - bl.a. får, bæver og kryddersnaps.

Torsdag den 3. juni

Over stok og sten i Hoverdal Plantage, ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig udenfor faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales.

Tid: 18.30 – 21.00

Mødested: Sørup lejrplads. Fra 6980 Tim køres der 1 km

ad Torstedvej, drej ad Sørupvej og kør 3 km.

Pris: Gratis

T urleder: Erling Trankjær, tlf. 4044 0940

Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Lørdag den 5. juni

Morgencykeltur i Klosterheden, ca. 15-20 km
Oplev den specielle stemning der er i skoven en tidlig morgen.

Alt ånder fred og ro, og skoven er nyudsprunget. Medbring

egen cykel.

Tid: 05.30 – 08.00

Mødested: Maskincentralen, Fruerhøj, Hovedvej 10, 7620 Lemvig.
Turleder: Skovfoged Niels Pedersen, tlf. 9748 7096

Pris: Gratis

Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Søndag den 6. juni

Naturbussen – fugletur, ca. 60 km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler ved

de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest Stadil

Fjord og Tim Enge.

Tid: 15.00-17.30

Mødested: P-pladsen ved Nr. Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109,

6960 Hvide Sande
Turleder: Naturvejleder ved Naturstyrelsen – Vestjylland

Tilmelding: Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf.  9781 0033, senest 4. juni kl.13.00

Pris: Voksne kr. 150,-. Børn kr. 100,-.
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Handicapvenligt arrangement.

Tirsdag den 8. juni

Bævertur i Klosterheden Plantage, ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en forårsaften i skoven,

og hør om deres liv og færden.

Tid: 19.00 – 21.00

Mødested : P-pladsen ved Møllesøen i Klosterheden,

ca. 300 m sydøst for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig.

Turleder : Naturvejleder Karsten Lund Jensen.

Pris : Gratis

Søndag den 13. juni

Hyrdehunde, får og hedepleje
Fra Vind Kirke kørers i egne biler, hvor vi bl.a. vil gøre stop

ved det gamle urfugle-reservat. Turen går derefter videre

gennem Stråsø Plantage. Derefter kører vi til Skov- og Natur-

styrelsens fåreflok. Her vil der være opvisning med hyrdehunde.

Tid: 14.00 – 16.00

Mødested : Vind Kirke
Pris: Gratis

Turleder : Fårehyrde Annette Kofoed, tlf. 9738 6842

Arrangør : Naturstyrelsen – Vestjylland

Torsdag den 17. juni

Urter til kryddersnapse, ca. 2 km
Introduktion til kryddersnapse. Indsamling af urter og frem-

stilling af essens. Smagsprøver. Husk kaffe.
Tid: 19.00-22.00

Mødested: Naturskolen, Kjærgaard Mølle, Kjærgaards-

møllevej 5, 7600 Struer.
Turleder: Naturvejleder Henning Givskov, tlf. 9786 5252

Pris: Gratis

Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Søndag den 20. juni

Naturbussen – fugletur, ca. 60 km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler ved

de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest Stadil

Fjord og Tim Enge.

Tid: 15.00-17.30

Mødested: P-pladsen ved Nr. Lyngvig Fyr, Holmslandklitvej 109,

6960 Hvide Sande
Turleder: Naturvejleder ved Naturstyrelsen – Vestjylland

Tilmelding: Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf.  9781 0033, senest 18. juni kl.13.00

Pris: Voksne kr. 150,-. Børn kr. 100,-.
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Handicapvenligt arrangement.