Orientering om vandoplandsplanen og ansøgninger om forundersøgelser af vådområdeprojekter

05-05-2010

Der er nu nedsat 15 vandoplandsstyregrupper (VOS'er), der dækker de hovedvandoplande, hvor der skal gennemføres vådområdeprojekter.

I et netop udsendt brev til VOS'erne orienteres nærmere om vandoplandsplanen (VOP) og de ansøgninger om forundersøgelser , som skal indsendes til Naturstyrelsen senest den 1. juni 2010.

Se det udsendte materiale:


Tilbage til vandprojekter.dk