Bedre planlægning kan spare 46.000 tons CO2

24-03-2010

I dag mødes miljøministeren med borgmestrene og regionsrådsformanden fra Region Sjælland for at pege på væsentlige principper for en bæredygtig byudvikling og infrastruktur i regionen. Målet er at dæmpe biltrafikken og spare CO2.

I dag mødes miljøministeren med borgmestrene og regionsrådsformanden fra Region Sjælland for at pege på væsentlige principper for en bæredygtig byudvikling og infrastruktur i regionen. Målet er at dæmpe biltrafikken og spare CO2.

Nye boliger og arbejdspladser uden for hovedstadsområdet skal så vidt muligt ligge i de større sjællandske byer med togstationer. Det bør den kommunale og regionale planlægning medvirke til, fordi det kan spare klimaet for 46.000 tons CO2 om året på grund af mindre transport, samtidig med at folk bruger mindre tid på at komme til og fra arbejde.

Det er nogle af konklusionerne i rapporten Strukturbillede 2030, som afslutter halvandet års tæt samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland, Regionen, Transport- og Miljøministeriet og Trafikselskabet Movia om at udvikle principper for bæredygtig byudvikling og infrastruktur i regionen. Læs Strukturbillede 2030 og den tilhørende miljøvurdering .

De nye principper skal blandt andet bidrage til, at byerne i region Sjælland bliver mere konkurrencedygtige overfor hovedstadsområdet ved at udnytte mulighederne i den kollektive trafik.

Selv om principperne ikke er bindende for kommunerne, er de enige om, at de bør kunne genfindes i kommunale og regionale og trafikale planer for området.

Den største miljøgevinst, i form af sparet CO2, kommer fra boliger, der lægges i byer med togstation, i stedet for som nu, hvor mange nye boliger placeres som spredt byvækst. Det er yderligere en fordel, hvis byens boliger og arbejdspladser kommer tæt på stationen. Endelig er en større boligtæthed godt for miljøet. Det viser den miljøvurdering, der indgår i projektet.

Fakta: Der bor 830.000 mennesker i Region Sjælland. Befolkningstallet forventes at stige med 60.000 i de næste 20 år samtidig med, at der kan blive brug for 90.000 nye boliger, og der kan komme 25.000 nye arbejdspladser. Arbejdsstyrken i Region Sjælland er i dag ca. 400.000 personer. Heraf pendler ca. 100.000 hver dag mod hovedstaden. Samtidig pendler ca. 25.000 hver dag ind i Region Sjælland.

Strukturbillede 2030 og den tilhørende miljøvurdering er i høring til den 7. juni 2010. I forbindelse med projektet er der også udarbejdet et idékatalog .

Yderligere oplysninger:
Formand for Regionsrådet i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen, tlf. 30 61 64 46.
Borgmester i Vordingborg og formand for KKR, Henrik Holmer, tlf. 51 51 08 96
Kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 26 72 26 77