Digitale kommuneplaner udfordrer systemet

24-03-2010

Mange af landets kommuner har udformet deres kommuneplan som en hjemmeside i stedet for som en traditionel trykt publikation. Det moderne format har en række fordele, men kan samtidig skabe usikkerhed om retningslinjerne for den lokale udvikling.

Mange af landets kommuner har udformet deres kommuneplan som en hjemmeside i stedet for som en traditionel trykt publikation. Det moderne format har en række fordele, men kan samtidig skabe usikkerhed om retningslinjerne for den lokale udvikling. 

Derfor vil By- og Landskabsstyrelsen nu udarbejde en vejledning, der beskriver de juridiske rammer for den digitale kommuneplan. Vejledningen ventes klar i løbet af foråret.

Nye digitale kommuneplan-hjemmesider gør det muligt for borgerne at navigere nemt og hurtigt omkring i retningslinjerne for kommunens udvikling. Her kan borgerne fx bruge digitale kort til at  finde ud af, hvor der må ske byudvikling, eller hvilke områder der er reserveret til erhverv, boliger eller natur. Men det nye planformat skaber også problemer: Det kan fx være svært at vide, om oplysningerne hører med til kommuneplanen, fordi der ofte er mange links, der fører hen til andre dele af kommunens hjemmeside. Det kan også være uklart, om oplysningerne er lige præcis dem, der er vedtaget, fordi hjemmesiden med kommuneplanen mange gange løbende udvikles.

”Kommunerne har udstrakt frihed til selv at vælge, hvordan de vil præsentere kommuneplanerne. Men det duer ikke hvis IT-konsulenten udvikler et system, der ikke kan læses i det landsdækkende plansystem, eller hvis kortene ikke er gode nok til at grundejerne kan se, hvad der gælder, eller hvis Web-redaktøren ”retter” lidt i teksten, for at få den til at passe i kommunens skabelon for en god hjemmeside,” siger landinspektør Helle Witt fra By- og Landskabsstyrelsen .

Den nye vejledning vil bl.a. beskrive de lovmæssige krav til den digitale kommuneplan, retningslinjer for brug og opdatering af links og give eksempler på, hvordan forskellige kommuner har udnyttet de digitale muligheder.
Behovet for vejledning til kommunerne blev senest udtrykt, da Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening afholdt en workshop om digitale kommuneplaner den 13. januar 2010. Her mødte 32 kommuner op for at diskutere forskellige udfordringer i relation til digitale kommuneplaner.

Yderligere oplysninger:
Helle Witt, landinspektør, By- og Landskabsstyrelsen , Byer, 72 54 47 49,
Henrik Larsen, chefkonsulent, By- og Landskabsstyrelsen , Landsplan, 72 54 48 05,