Flådeege skovet i Grønholt Hegn

20-03-2010

Flådeege skoves stadig motormanuelt af erfarne skovløbere.

Forhugget bestemmer faldretningen

I Grønholt Hegn har to af vore erfarne skovløbere - Lars og Anders - for nylig skovet 22 næste 200-årige såkaldte flådeege. Det kan de store skovningsmaskiner endnu ikke klare, så det gamle håndværk med motorsave, kiler, skovhammer og ikke mindst den kyndige skovløbers viden om, hvorledes træet bedst bliver fældet, har stadig en rolle at spille på vores arbejdsplads. Her skærer Anders forhugget ud, som er afgørende for, hvor træet falder .... om et øjeblik.

forhugget er skåret og fældesnittet forberedes

Nu står forhugget smukt udskåret, og Anders er allerede i færd med at skære fældesnittet. Bemærk at der er megen opvækst rundt omkring i bevoksningen, men de stammer, der er tættest på egen, der nu snart falder for motorsavens arbejde, har Anders ryddet væk, så han har flugtvejen i orden, hvis noget skulle gå galt.

fældesnittet skal skæres med omhu

Når fældesnittet bliver skåret, skal Anders sørge for at lade passende med holdetræ stå urørt inde i stammen nærmest forhuggets inderste rand. Med dette holdetræ styres træets gang mod skovbunden og afhængig af om træet hælder til den ene eller den anden side - eller sågar bagud i forhold til faldretningen - vil holdetræet blive sat forskelligt. Bemærk at fældesnittet er placeret nogle centimeter over forhuggets bund.

Den store flåedeeg har mødt sin skæbne

Nu er egens vækstdage talte. Men der har også været mange af slagsen. Bevoksningen er anlagt i 1816, så der kan tælles årringe i snitfladen på op til næsten 200. Da egen er et lystræ (betyder at egebladene i træets krone tillader forholdsvis megen lysgennemgang til forskel fra bøgebladene - så bøgen kalder vi et skyggetræ) er der megen naturlig opvækst under de gamle træer - mest ahorn på dette sted, men også bøg andre steder. Men eg er der ikke, da de små egekimplanter kræver mere lys for at overleve, end der er under modertræerne.

Kævlerne klar til opmåling og afhentning

Egekævlerne er nu slæbt ud til bilfast vej. Kævlerne er ca. 8-12 m lange og hver kævle indeholder flere m3 mere eller mindre værdifuldt træ. De skal ikke bruges til skibstræ - og da slet ikke til flåden, men måske til fiskerbåde, hvor nogle stadig bygges af egetræ -  men sælges til et savværk herhjemme (der er ikke mange løvtræsavværker tilbage i DK), hvor de bedste kvaliteter bliver brugt til møbeltræ, men det allermeste bliver til gulvtræ.

ringskøre optræder i gammelt egetræ vanris kan gøre en egestamme helt lådden

Her ses et par træartspecifikke fejl som køberen vil se meget strengt på. Til venstre er kævlen næste hel lådden af små kviste (vanvis kaldet), som vokser ud fra nogle såkaldte vanrispuder i barkens vækstlag. En sådan stamme kan kun bruges til gulvtræ, men det kan til gengæld blive et rigtig flot gulv med meget "spil" i fra alle vanrisknasterne. Vanrisene opstår fordi træet i en årrække ikke har haft plads til at udvikle en tilstrækkelig stor krone. Til højre ses en meget alvorlig aldersbetinget defekt som kaldes ring- og stjerneskøre. Her er det især ringskøren, der er på spil. Denne defekt betyder, at træet falder fra hinanden langs årringene, når det skæres til planker, så sådan en kævle er ikke meget værd - men vi, der sælger kævlerne, mener nu ikke at det går så langt op i stammen - det mener køberen til gengæld. I virkeligheden kan man ikke vide det helt præcist, før træet er skåret op.

fejlfri kævleside kævleside med fældeskrab

Til venstre ses en fejlfri side af en kævle uden kanster eller vanris eller snoninger - men ak, til højre ses den samme kævles anden side, og den har sår efter en beskadigelse, som har fundet sted for måske 30 år siden, da et andet træ blev fældet, og kronens grene kurede ned ad denne stamme og lavede et sår i barken helt ind til vækstlaget. De tykke kallusvolde omkring såret fortæller noget om, at det er en ganske alvorlig fejl. Så denne fine stamme er alligevel ikke blandt de ypperste kvalitetsmæssigt.

Bøgeskov, sne og solskin på egekævlerne

Skulle du få lyst til en skovtur, for at se de store kævler og gå inde i den tohundredårige bevoksning af gamle ege, som var tiltænkt en fornyelse at den tabte stolte danske flåde, ja så kan du finde stedet via dette kort . GOD SKOVTUR ønsker Skov - og Naturstyrelsen, Øresund.