Naturgenopretningen ved Odense Å virker

25-03-2010

Foto: Vibeke Lindberg Birkelund

Odense Å er genslynget og de tidligere tiders våde enge er kommet tilbage i egnen omkring Nr. Broby efter "Vådområdeprojekt Odense Å og Ulvebækken" er gennemført. Flot ser det ud, og godt er det for naturen.

Efter vinterens megen sne er smeltet nyder fuglene de våde enge. Det kan man specielt se på engene nord for Nr. Broby i retningen mod Verninge. Der har igennem den sidste tid været masser af gæs, forskellige arter af ænder, svaner og enkelte fiske hejre at se på vandfladerne. Også lærkerne, stærene og viberne nyder engene. Der er også set en Blå Kærhøg og musvåger derude.

Du er også velkommen til at kontakte Vibeke for ydereligere information på
tlf. 63 60 10 94 eller e-mail

Foto: Vibeke Lindberg Birkelund