Naturstyrelsen: Afliv det grå egern hurtigst muligt

24-03-2010

Ifølge Dansk Skovforening, skovbrugets brancheorganisation, har en borger i Fredericia observeret et gråt egern i sin have. I et netop udkommet nyhedsbrev gør foreningen endvidere opmærksom på, at observationerne går helt tilbage til oktober sidste år.

Ifølge Dansk Skovforening, skovbrugets brancheorganisation, har en borger i Fredericia observeret et gråt egern i sin have. I et netop udkommet nyhedsbrev gør foreningen endvidere opmærksom på, at observationerne går helt tilbage til oktober sidste år.

Det er dog først nu, borgeren er blevet opmærksom på, at der rent faktisk kan være tale om et gråt egern – og ikke et af de almindelige røde egern. Skov - og Naturstyrelsen har netop modtaget et foto af det pågældende egern og ser nu nærmere på sagen.

Hvis der er et gråt egern i Fredericia, er det formentlig blevet indført som kæledyr eller har været anvendt i en dyrepark. Det grå egern, som oprindelig stammer fra USA, lever nemlig ikke vildt i Danmark. Men hvis der skulle opstå en vildtlevende bestand, hvilket er sket i Storbritannien, Irland og Italien, vil det være til skade for naturen.

”Det grå egern er en såkaldt invasiv art på linje med f.eks. dræbersnegle, mink, bjørneklo og mårhunde. Vi må forvente, at det grå egern vil kunne udkonkurrere det røde egern totalt, hvis der opstår en vildtlevende bestand. Hertil kommer, at det grå egern – i modsætning til det røde egern – kan lave store skader på skovene, da den ødelægger træernes bark”, siger biolog Hans Erik Svart fra Skov - og Naturstyrelsens særlige artsteam.

Hans Erik Svart har netop studeret det tilsendte foto og er umiddelbart overbevist om, at der vitterligt er tale om et gråt egern. Skov - og Naturstyrelsen vurderer ikke, at et enkelt løssluppent egern umiddelbart udgør en fare for, at der skulle opstå en bestand. For at være på den sikre side opfordrer styrelsen imidlertid til, at det grå egern aflives hurtigst muligt.

”I en sådan situation er det bedre at forebygge end at helbrede. Det handler om at udvise rettidig omhu. Selvfølgelig er et enkelt gråt egern ikke i sig selv en fare. Men skulle der vise sig at være flere end det enkelte eksemplar, som er blevet observeret, er der risiko for, at de formerer sig. Derfor opfordrer vi til, at alle grå egern i naturen aflives hurtigst mulig”, siger biologen.

Det grå egern er væsentligt større end det røde egern, og det har små afrundede ører uden den hårdusk, som findes på det røde egern. Det grå egern bruger meget tid på jorden og er ikke så sky over for mennesker som det røde egern.

BEMÆRK: Det er forbudt at importere grå egern til Danmark.