Heldigvis: Det grå egern i Fredericia var falsk alarm

25-03-2010

går, onsdag d. 24. marts, kom det frem, at en borger fra Fredericia gennem længere tid har observeret et gråt egern i sin have. Om eftermiddagen modtog Naturstyrelsens særlige artsteam et foto af det pågældende egern. På det indsendte foto forekom egernet umiddelbart at være et gråt egern. Nu viser en analyse af nye fotos, at der alligevel ikke er tale om et gråt egern.

I går, onsdag d. 24. marts, kom det frem, at en borger fra Fredericia gennem længere tid har observeret et gråt egern i sin have. Det oplyste Dansk SKovforening via et nyhedsbrev. Om eftermiddagen modtog Skov - og Naturstyrelsens særlige artsteam et foto af det pågældende egern. På det indsendte foto forekom egernet umiddelbart at være et gråt egern.

Foto: Naturstyrelsen

Her til morgen sendte Skov - og Naturstyrelsen imidlertid en skovfoged ud til den pågældende borgers bopæl for at se nærmere på sagen. Skovfogeden fik hurtigt øje på egernet og fik taget en lang række billeder af dyret.

På baggrund af de nye billeder og skovfogedens oplysninger konkluderer Skov - og Naturstyrelsen, at det grå egern alligevel ikke er et gråt egern, men er vort hjemmehørende egern der kan optræde i forskellige farvevarianter fra rødbrun til sortbrun.

Det fremgår af de nye fotos, at egernet har hårduske på ørene, og det har grå egern ikke. Vor skovfoged kunne også oplyse at egernet har samme størrelse som et almindeligt rødt egern, måske endda i den lille ende. Grå egern er typisk en del større end røde egern. På den baggrund må vi konkludere, at der var tale om falsk alarm. Og det skal vi være glade for på naturens vegne”, siger biolog Hans Erik Svart fra Skov - og Naturstyrelsens artsteam.

De grå egern, som oprindelig stammer fra USA er frygtet både af myndigheder og organisationer. For hvis der skulle opstå en vildtlevende bestand, hvilket er sket i Storbritannien, Irland og Italien, vil det være til skade for naturen.

”Det grå egern er en såkaldt invasiv art på linje med f.eks. dræbersnegle, mink, bjørneklo og mårhunde. Vi må forvente, at det grå egern vil kunne udkonkurrere det røde egern totalt, hvis der opstår en vildtlevende bestand. Hertil kommer, at det grå egern – i modsætning til det røde egern – kan lave store skader på skovene, da den ødelægger træernes bark”, siger Hans Erik Svart.

Efter medierne i går begyndte at omtale sagen har Naturstyrelsen modtaget to yderligere henvendelser om observationer af grå egern. Styrelsen undersøger nu observationerne.

BEMÆRK: Det er forbudt at importere grå egern til Danmark.