Jægermøde den 7. april

19-03-2010

Der afholdes jægermøde om råvildt og råvildtforvaltning den 7. april i Aakirkeby Hallerne

Onsdag d. 7. april kl. 19.00 afholdes der jægermøde i Aakirkeby Hallerne

Aftenens tema: råvildt og råvildtforvaltning

Med indlæg af:

• Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun fra Skov - og Naturstyrelsen – Fyn om råvildtforvaltning og status for den Fynske bestand.
• Leder af Center for vildtsundhed, dyrlæge Anne Sofie Hammer om råvildtsygdomme.
• Skov - og Naturstyrelsen – Bornholm om råvildtforvaltning på Bornholm.

Indlæggene afsluttes med spørgsmål og debat.

Aftenen afsluttes med lodtrækning om deltagelse i riffel- og hagljagter hos Skov - og Naturstyrelsen – Bornholm. (Der kræves gyldigt jagttegn for at deltage i lodtrækningen)
Kaffe, kage og øvrig fortæring er for egen regning og betales ved indgangen.

Vel mødt!

Skov - og Naturstyrelsen
Bornholm

Jagt i skoven - Foto: Conny Ogareck