42 millioner til truede naturtyper

28-03-2010

Miljøminister Karen Ellemann (V) skyder nu en række naturprojekter i gang over hele landet. Projekterne til 42 millioner kroner styrker regeringens indsats for at bevare truede og sjældne danske naturtyper såsom højmoser, overdrev, ferske enge og moser. Projekterne betyder, at de truede naturtyper ikke alene bliver større, men også bliver af en bedre kvalitet.

Miljøminister Karen Ellemann (V) skyder nu en række naturprojekter i gang over hele landet. Projekterne til 42 millioner kroner styrker regeringens indsats for at bevare truede og sjældne danske naturtyper såsom højmoser, overdrev, ferske enge og moser. Projekterne betyder, at de truede naturtyper ikke alene bliver større, men også bliver af en bedre kvalitet. Bevarelsen af højmoser, overdrev, ferske enge og moser spiller en stor rolle, når det gælder om at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i den danske natur.

"Hvis sjældne planter og dyr også fremover skal have steder at gro og leve, må naturen føres tilbage til varierende og oprindelige naturtyper, hvor biodiversiteten bevares og udvikles. Højmoser, overdrev, ferske enge og moser er under pres i Danmark. Derfor er der brug for alle de 42 millioner til projekterne. Pengene er dog langt fra de eneste, regeringen investerer i naturen i disse år. Med Grøn Vækst øges naturindsatsen til 742 mio. kroner årligt", siger Karen Ellemann (V).