Nationalpark Thy er blevet større

15-03-2010

Nationalpark Thy er blevet knap 30 hektar større.

15. marts 2010 træder "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Nationalpark Thy" i kraft. Dermed er Nationalpark Thy blevet knap 30 hektar større.

Udvidelsen er sket, fordi en lodsejer, der allerede havde 1/3 af sin jord inden for nationalparken, ønskede at hele hans ejendom på 42 ha blev inddraget i parken.

Nationalparkbestyrelsen har anbefalet udvidelsen over for miljøministeren, fordi området kan bidrage til at opfylde formålet med nationalparken.

Læs mere: