Naturbarometer står på fint

05-03-2010

Danmark er på den europæiske top fem liste over lande, der er bedst til at udpege værdifulde naturarealer. Vi ligger på niveau med Tyskland, Belgien, Holland og Italien.

Danmark er på den europæiske top fem liste over lande, der er bedst til at udpege værdifulde naturarealer. Vi ligger på niveau med Tyskland, Belgien, Holland og Italien.

Det fremgår af EU's såkaldte Natura 2000 barometer, hvor EU kommissionen en gang om året gør gør status over medlemslandenes naturudpegninger.

Danmark scorer bl.a. højt ved den nyeste måling, fordi vi har mere end fordoblet arealet af beskyttede områder på havet siden den seneste måling i december 2008. Havområderne er bl.a. udpeget for at beskytte vigtige yngle- og opvækstområder for marsvin samt sjældne boblerev - Danmarks svar på koralrev. EU beskriver de nye udpegninger som ”recent significant progress”.

EU har for nylig godkendt, at Danmark har udpeget de bedst egnede områder i de indre danske farvande, herunder at områderne er tilstrækkelige til at sikre en god udvikling for de dyr, planter og naturtyper, som de er udpeget for at beskytte.

Fakta: Samlet set er ca. 8,3 pct. af det danske landareal og 17,7 pct. af havet udpeget.

Flere oplysninger om Natura 2000 områder på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.
Mere om Natura 2000-planerne

Yderligere oplysninger:
Flemming Nielsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen , Natur, 72 54 48 22