Ny naturlegeplads i Liseleje

18-03-2010

Ny Naturlegeplads ved Liseleje i Nordsjælland er netop nu ved at blive etableret.

Havtyren er gået i land i Liseleje. Sagnet fortæller at det var Havtyrens skyld at Tibirke sandede til. Den rodede op i sandet på strandene, som en straf for lokale bønders tyvagtighed. Havtyren er nu blevet fanget i lokale fiskers net. Nettet og hele skulpturen er lavet så børn og barnlige sjæle kan klatre og lege på den færdige Havtyr.

Havtyren sættes på plads. Foto: SNS

Havtyren er den første af række legeredskaber på den nye naturlegeplads, ved den store parkeringsplads i Liseleje. Legeredskaberne er alle lavet specielt til det sted, hvor de skal stå på naturlegepladsen.

De nye legeredskaber er planlagt at være klar til leg og udfordringer, inden sommerferien.

Ildsjæle fra Liseleje borger forening og Liseleje Erhvervsforening har i samarbejde med Skov - og Naturstyrelsen – Nordsjælland længe arbejdet på ideen med at lave en naturlegeplads i Liseleje.

Naturlegepladsen er lavet med støtte fra Naturstyrelsen, Arbejdsmarkedets Ferie Fond, Landdistriktsmidler (Lokal Aktionsgruppe Halsnæs, LAG), Liseleje Erhvervsforening samt Liseleje borgerforening.

Havtyren sættes på plads. Foto: SNS

Sagn om Havtyren:

Tibirke by i Sjælland blev bedækket med flyvesand
å følgende måde. Nogle havkøer var gåede op på stranden
or at græsse og blev tagne op af bønderne. Dernæst kom
havmændene og forlangte deres kvæg og tilbød at give håv-
grses til erstatning, men bønderne nægtede at udlevere kvæget,
hvorpå havmændene i deres forbitrelse sendte en havtyr op
på stranden, som rodede i sandet nat og dag, indtil byen
ar tilføget, og beboerne reddede dem kun med nød og næppe.
Kun kirken blev stående, og derfor står den endnu et stykke
fra den nye by. V. Lund.