Nye veje for Vadehavet

22-03-2010

Nederlandene, Tyskland og Danmark har indgået en ny aftale på regeringskonferencen om beskyttelsen af Vadehavet på Sild den 17-19. marts.

Med den nye aftale lægges der op til, at beskyttelsen af Vadehavet fortsat skal have høj prioritet, men også på at landskaberne og kulturarven samt hensynet til en bæredygtig anvendelse af vadehavsområdet fremover skal indgå.

Det er velkendt, at Vadehavet er det største sammenhængende tidevandsområde i Verden. Men lokalbefolkningens indsats har gennem århundreder tillige skabt et kulturlandskab, som også har en særlig status på internationalt plan.

På konferencen er der sat fokus på verdensarven, hvor det tyske og nederlandske område blev udpeget i 2009. Det overvejes nu, om den danske del af Vadehavet skal indstilles som verdensarvsområde, når den kommende nationalpark er godt i gang.

Det trilaterale samarbejde skal fortsat have fokus på sejladssikkerhed i det forureningsfølsomme Vadehavsområde. Det trilaterale samarbejde vil bl.a. søge at påvirke de internationale maritime organisationer samt havneorganisationerne, så der sikres forsat fokus på sejladssikkerheden i og omkring Vadehavet. Også risikoen for skibsfarten i forhold til vindmølleanlæg og andre offshore aktiviteter i Vadehavet og Nordsøen skal vurderes.

I 2002 blev Vadehavet, som det første område i Europa, udpeget som særligt beskyttet område af den internationale søfartsorganisation IMO.

”Klimaændringer med stigende vandstand og indvandring af fremmede dyr og planter er et andet og et stigende problem i Vadehavet, som kræver internationale løsninger. Med de naturforhold, som netop hersker her, er det er naturligt, at Danmark bruger Vadehavssamarbejdet til at blive klogere på disse områder,” siger chefkonsulent John Bjarne Frederiksen fra By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Ribe

På regeringskonferencen blev der truffet beslutning om fortsat at udbygge samarbejdet med lokale myndigheder og de forskellige interesseorganisationer på tværs af de tre lande. Dette sker bl.a. gennem fortsat støtte til videreførelse af det såkaldte Vadehavsforum, som består af omkring 40 repræsentanter fra alle tre lande.

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1982 samarbejdet om beskyttelse og bæredygtig forvaltning af Vadehavet. Danmark har på konferencen overtager formandskabet for de kommende tre år.

Yderligere oplysninger:
John Bjarne Frederiksen, chefkonsulent, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Ribe, 72 54 85 12/ 22 83 05 02