Nyt mål for biodiversitet

17-03-2010

EU’s miljøministre har vedtaget et nyt mål for biodiversitet. I 2020 skal tabet af biodiversitet i hvert medlemsland være stoppet, og den natur, der er i tilbagegang, skal så vidt muligt genoprettes.

EU’s miljøministre har vedtaget et nyt mål for biodiversitet. I 2020 skal tabet af biodiversitet i hvert medlemsland være stoppet, og den natur, der er i tilbagegang, skal så vidt muligt genoprettes. Derudover vil det nye mål understrege, at EU må tage et medansvar for den globale biodiversitet. Endelig er det på dansk opfordring aftalt, at der fremover skal være delmål, så det bliver muligt at følge udviklingen undervejs.

Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet. Sammen med klimaændringerne er tab af biodiversitet den alvorligste miljøtrussel på globalt plan. De globale økonomiske omkostninger ved det årlige tab af biodiversitet svarer til 50 mia. euro, oplyser Kommissionen.

60 procent af jordens økosystemer er blevet forringet i løbet af de sidste 50 år, og tabet af biodiversiteten sker 100 til 1000 gange hurtigere end normalt.

EU-Kommissionen forventes i slutningen af 2010 at fremlægge et forslag til en ny biodiversitetsstrategi, som skal lægge rammerne for indsatsen frem til 2020.