Opgradering af jysk højspændingsforbindelse

28-03-2010

De nye højspændingsledninger, der skal fordoble elkapaciteten på strækningen mellem Kassø og Tjele, vil komme til at følge omtrent samme rute, som den der bruges i dag. Til gengæld skal der benyttes en ny type mast på de 177 kilometer op gennem Jylland.

De nye højspændingsledninger, der skal fordoble elkapaciteten på strækningen mellem Kassø og Tjele, vil komme til at følge omtrent samme rute, som den der bruges i dag. Til gengæld skal der benyttes en ny type mast på de 177 kilometer op gennem Jylland.

Det fremgår af de forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse som Miljøcenter Odense og Miljøcenter Aarhus har sendt i høring til den 31. maj. Se høringsmaterialet.

Alle interesserede – herunder de omkring 1500 lodsejere og nærmeste naboer til det nye anlæg - har nu mulighed for at se det konkrete forslag til placering af højspændingsforbindelsen. Strømmen sendes gennem luftledninger, bortset fra en cirka tre kilometer lang strækning med jordkabler ved den landskabsfredede Bølling Sø, fremgår det af forslaget. I dag er der luftledninger på hele strækningen.

Forslaget lægger op til, at en ny et-benet mastetype skal erstatte de H-formede gittermaster, der anvendes nu. De nye master kan enten være udført i det rustfarvede corten-stål eller i metalfarvet galvaniseret stål.

Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse har der været en idefase, hvor borgere, foreninger og myndigheder har haft mulighed for at komme med forslag til placering og udformning af anlægget og til at komme med bemærkninger til miljøpåvirkninger, der bør belyses i VVM-redegørelsen.

Alle bemærkningerne, herunder hensyn til naboer, natur og landskab, er indgået i arbejdet med VVM-redegørelsen og kommuneplantillæggene og i de overvejelser, som har ført frem til det projektforslag, som nu præsenteres.

De nu offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet til de gældende kommuneplaner i Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner.

Borgermøder
Bygherren Energinet.dk afholder tre offentlige borgermøder om projektet. Miljøcenter Odense og Miljøcenter Aarhus vil også deltage i borgermøderne, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og VVM-redegørelsen.

Tid og sted for borgermøderne: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram, tirsdag d. 13. april 2010, kl. 19.00 - 21.30. Brande Hallerne, Ole Bendixvej 1, 7330 Brande, torsdag d. 15. april 2010, kl. 19.00 - 21.30. Engesvanghallen, Dybdalsvej 3, 7442 Engesvang, onsdag d. 21. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.

Hvis du mener, at planforslagene bør ændres eller i øvrigt har bemærkninger, kan disse skriftligt sendes eller mailes til Miljøcenter Odense eller Miljøcenter Aarhus.

Yderligere oplysninger:
Torben Lund Christensen, landinspektør, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense, 72 54 84 45
Leni Petersen, arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aarhus, 72 54 82 53