Smeltet sne presser renseanlæg

17-03-2010

De enorme mængder af smeltet sne, der nu strømmer gennem kloakkerne til landets renseanlæg, skaber problemer med både overløb og snavset spildevand.

De enorme mængder af smeltet sne, der nu strømmer gennem kloakkerne til landets renseanlæg, skaber problemer med både overløb og snavset spildevand. Rensningen er i øjeblikket ikke optimal, fordi de rensende bakterier på anlæggene ikke er så effektive som normalt ved så lave temperaturer og på grund af salt i smeltevandet. Derfor kan der ryge småsnavset spildevand ud fra renseanlæg. Desuden har visse, især mindre anlæg, ikke kapacitet til de store mængder smeltevand. Bassinerne kan derfor løbe over og ud i vandmiljøet, på samme måde som det sker visse steder om sommeren efter voldsomme skybrud.

Man skal derfor være forberedt på, at disse overløb kan give både lugtgener og uhumskheder i vandmiljøet i de kommende dage, oplyser By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre, der overvåger udledning af spildevand.

"Det er selvfølgelig ikke rart, at man pludselig ser ting i åer og vandløb, som hører hjemme på et renseanlæg. Men forureningen vil hurtigt forsvinde ud i havet uden at gøre større skade, fordi der er masser af vand og strøm i åerne. Der er derfor ingen grund til at blive bekymret," siger miljøtekniker Jens Kalør, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aalborg. Han tilføjer, at den kommunale vandforsyning er forpligtet til at rense spildevandet, så der ikke kommer noget synligt ud.

Problemet med overløb fra renseanlæggene er størst i ældre byområder med kloakker, hvor regnvand ledes sammen med spildevand til renseanlægget, og hvor der er ældre renseanlæg. I moderne kloakker holdes regn- og spildevand adskilt, og så er det nemmere at sikre effektiv rensning af spildevand under store tøbrud.

Også når det gælder næringsstoffer, slipper der i denne tid flere gennem renseanlæggene end normalt. Renseanlæg virker nemlig dårligere, når det modtager meget koldt vand fra smeltende sne. De bakterier, der fjerner næringsstoffer, er ikke effektive i vandtemperaturer under 4 grader.

”Næringsstoffer, og andre forurenende stoffer fra vejene, bliver på denne årstid hurtigt fortyndet i vandmiljøet, fordi der er så meget vand i vandløbene. Så dyr og planter vil normalt ikke tage skade,” siger biolog Jens Brøgger Jensen, By- og Landskabsstyrelsen , Vand.

Generne, som man kan opleve i år, vil blive mindre i de kommende år. For med de nye vandplaner er der lagt op til forbedringer af de ældre, mindre renseanlæg. Der vil også blive investeret i at begrænse regnvandsoverløb fra fælleskloakker, og der vil også ske en forbedret rensning af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse.

Mere om spildevand på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.blst.dk/Vandmiljoeet/Spildevand/

Yderligere oplysninger:
Jens Brøgger Jensen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen , Vand, 72 54 49 01