Pas på dyrene ved skift til sommertid

29-03-2010

Vildtet forstår ikke, hvorfor vi pludselig kører en time tidligere på arbejde, så pas på dyrene derude i begyndelsen af sommertiden.

Natten mellem lørdag den 27. marts og søndag den 28. marts går vi over til sommertid. Vi stiller igen uret en time frem, og vi ændrer også vores døgnrytme efter det. Men det er jo ikke til at regne ud for vildtet, som for det meste er mest aktive omkring solopgang og solnedgang.

Vildtet tilpasser til en vis grad dets adfærd til vore trafikvaner, men når bilerne pludselig kører en time tidligere til arbejde og en time tidligere hjem igen, kan det komme bag på dyrene omkring os.

Derfor er det en god idé at være mere opmærksomme på dyr, der færdes i nærheden af vejene, for risikoen for påkørsler af vildt øges traditionelt ved skift fra vintertid til sommertid og omvent. Risikoen er særlig alvorlig i forhold til råvildt og dåvildt. Ved forårets overgang til sommertid er der øget risiko tidligt om morgenen. I efteråret er der øget risiko sidst på eftermiddagen.

Som bilist skal man være ekstra agtpågivende ved skovstrækninger og hvor levende hegn og bevoksninger støder ud mod vejen. Ser man ét rådyr komme over vejen, så pas på – ofte kommer der et eller to mere.

Rammer man et stykke råvildt, som ikke dør af påkørslen, skal man afmærke stedet for påkørslen. Det er underordnet med hvad. Aflæs km-tal på eventuelle kantpæle. Kontakt Falck og giv dem oplysningerne om påkørslen – herunder i hvilken side af vejen påkørslen skete – og hvilken side af vejen rå-/dåvildtet forsvandt mod. På baggrund af dine oplysninger kontakter Falck en schweisshundefører med en særligt uddannet hund til eftersøgninger af vildt. Vær omhyggelig med dine oplysninger. Jo bedre dine beskrivelser er, jo nemmere vil schweisshunden og dens fører kunne finde og aflive det påkørte dyr.

De særlige uddannede og legitimerede schweisshundefolk indgår i et schweissregister. Du kan finde oplysninger om Schwweissregisteret på www.schweiss.dk . Her vil du også kunne finde oplysninger om de lokale hundeførere. En liste med navne og telefonnumre på hundeførere kan være god at have liggende i bilens handskerum.