Ørnenes dag på Avnø

02-03-2010

Ørnens dag søndag den 7. Marts markeres af dansk ornitologisk forening på Avnø Naturcenter

Billedtekst: Ung havørn over Dybsø Fjord – foto: Ivan Ingemansen

Billedtekst: Ung havørn over Dybsø Fjord – foto: Ivan Ingemansen

Ørnens dag søndag den 7. Marts markeres af dansk ornitologisk forening på Avnø Naturcenter

Med de mange havørne, der er kommet på vingerne de sidste år i Danmark, er der store changer for at se ”den flyvende dør” som er en populær betegnelse for de store fugle på ”Ørnenes dag” .

I 2009 var den danske ynglebestand af havørne på 28 par. Til sammen fik de 30 unger på vingerne. Antallet af kongeørne er beskedent i forhold til antallet af havørne,og i 2009 fik Danmarks 2 ynglepar hver én enkelt unge på vingerne.

I år blev der den 30. og 31. januar talt i alt 191 havørne i Danmark. Lokalt er vi med Dybsø og Avnø Fjord privilegeret med havørne i vintertiden. Der har hele vinteren opholdt sig flere havørne i området. En del af dem er selvfølgelig de lokale gamle fugle og deres unger, men der kommer også ørne fra både Tyskland og Sverige hertil om vinteren.

Med den strenge vinter har der været rigelig med føde til ørnene, som tager mange af de svage fugle, det være sig blishøns såvel som ænder, hvilket på længere sigt er godt for bestandene.

På dagen vil der være ornitologer til steder på Avnø, som vil fortælle om ørnene, og der er mulighed for at se ørnene i Centerets store kikkert i tårnet, såvel som i ornitologernes teleskoper.

Arrangementet starter kl. 10.00  og slutter kl. 14.00. Husk varmt tøj og forplejning.