To naturarealer udlejes til græsning

26-03-2010

Naturarealer i Lild Klitplantage ( 23,7 ha ) og Stenbjerg Klitplantage ( 6,0 ha ) udlejes for en 6-årig periode.