Liv - og skredfare - på fuglefjeldet Bulbjerg

13-03-2010

Tøvejret har fået et stykke af Bulbjerg til at knække af og der er fortsat tydelige revner,
så vi kan ikke udelukke, at mere vil følge efter

Riderne er så småt begyndt at vende tilbage til Bulbjerg for at begynde årets ynglesæson. Riderne har ligget på havet og holdt øje med Bulbjerg et stykke tid, men nu er de ældste fugle begyndt at indtage de bedste ynglepladser.

Der udkæmper sig allerede drabelige luftkampe om de bedste ynglepladser. Når kampene om pladserne mest foregår i luften hænger det sammen med, at pladsen på redehylderne er så begrænset.

Kampene foregår ved, at udfordreren lander på redehylden og maser sig på.  Forsvareren af redehylden går på vingerne og de to fugle støder så sammen flere gange imens de hvirvler ned mod stranden - ofte helt ned i  vandet.

Står man stille, kan man opleve de drabelige kampe om ynglepladserne.  Forhåbentlig lykkes det som sidste år at få en masse unger på vingerne.

Skred på Bulbjerg - pas godt på derude!

Tøvejret har fået et stykke af Bulbjerg til at knække af og der er fortsat tydelige revner, så vi kan ikke udelukke, at mere vil følge efter. Tøvejr om dagen får vandet til at trænge godt ind i revner, og frosten om natten får vandet til at udvide sig, så kridtet sprænges.

Det aktuelle skred svarer vel til et par tons og ses tydeligt på stranden fra begge sider af klinten. Al færdsel på  og under Bulbjerg er på eget ansvar, hvilket tydelige skilte på stranden også angiver. Men vi vil opfordre til, at man nøjes med at betragte riderne i sikkerhed fra stranden, hvor man kan komme tæt nok på uden at stå under selve klinten.
Stil bilen på den nederste p-plads ved stranden. så slipper du også for at glide ned ad trapperne, for de er meget glatte nu.

Læs skiltene, pas på dig selv og få en god oplevelse ved Bulbjerg.

Velkommen og god tur!