Nyt til alle jægere

02-03-2010

Skov - og Naturstyrelsen har netop udsendt årets nummer af Vildtinformation.

Skov - og Vildtinformation 2010 Naturstyrelsen har netop udsendt årets nummer af Vildtinformation. Her kan du f.eks. læse om de nye regler for regulering af skadevoldende vildt, som bl.a. betyder, at jægere nu skal søge om tilladelse til at regulere vildtfugle, men til gengæld får mere lempelige regler for jagt på invasive arter.

Mød også landmanden, der er med til at berige dyrelivet ved at anlægge nogle af de 1200 nye vådområder, som har fået tilskud fra jagttegnsmidlerne gennem de sidste syv år.

Du kan også se vildtudbyttet fra jagtsæsonerne 2008/09 og læse om Danmarks nye ”Center for Vildtsundhed”, der bl.a. skal se på, hvorfor råvildtet på Fyn er gået stærkt tilbage som følge af en endnu ukendt sygdom.

Læs det nye nummer: