Kviksølv i vandmiljøet

05-11-2010

Der er fortsat for meget kviksølv i hav og søer, selvom forurening med kviksølv gennem mange år er blevet kraftigt begrænset. Niveauet udgør ikke en risiko for mennesker, men kan give problemer for fiskespisende dyr som skarv, odder og spættet sæl.

Der er fortsat for meget kviksølv i hav og søer, selvom forurening med kviksølv gennem mange år er blevet kraftigt begrænset. Niveauet udgør ikke en risiko for mennesker, men kan give problemer for fiskespisende dyr som skarv, odder og spættet sæl.

Det viser en undersøgelse, som Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet har lavet for By- og Landskabsstyrelsen i forbindelse med det nationale overvågningsprogram. Læs rapporten (pdf, 2,5 MB)

Skarv, odder og spættet sæl har det største indhold af kviksølv. Dernæst kommer fisk som aborre, ål og skrubbe. Mindst er der i muslinger. Forskellene skyldes, at kviksølvet ophobes i de store dyr, når de spiser mindre dyr.

Kviksølvindholdet i de undersøgte fisk og muslinger overskrider EU's miljøkvalitetskrav, der netop skal beskytte fiskespisende dyr mod skader forårsaget af kviksølv.

Forbruget af kviksølv i Danmark har ellers været dalende gennem mange år. Danmark er blandt landene med den skrappeste regulering af kviksølv i verden. Kviksølvniveauet i det marine miljø er dog endnu ikke for nedadgående.

Det skyldes dels, at fortidens handlinger stadig kan spores, fordi kviksølv stort set ikke ikke nedbrydes i naturen. Dels sker der stadig en meget begrænset udledning af kviksølv via spildevand og på grund af afbrænding af kviksølvholdigt affald og kul.

Kviksølv er giftigt i lave koncentrationer for de fleste former som liv. Det kan bl.a. medføre misdannelser og skader på nervesystemet.

Danmark arbejder både i EU og internationalt på at få gennemført et forbud mod anvendelse og eksport at kviksølv.

Yderligere oplysninger:
Karen Brædder Pilt, miljøtekniker, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Storstrøm, tlf. 72 54 88 32
Flemming Ingerslev, civilingeniør, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 20