Ny europæisk miljøtilstandsrapport

30-11-2010

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) offentliggør den 30. november 2010 rapporten 'The European Environment – state and outlook 2010

Hvert 5. år udarbejder Det Europæiske Miljøagentur (EEA) en europæisk miljøtilstandsrapport. Den kommende rapport 'The European Environment – state and outlook 2010 (SOER2010)' offentliggøres 30. november 2010. Den omhandler de 38 EEA medlemslande og består af 4 dele:

Del A består af vurderinger af overordnede globale tendenser af betydning for europæisk miljøpolitik.

Del B består af vurderinger af 13 udvalgte miljøtemaer

Del C består af individuelle landeanalyser, hvor der foretages en vurdering af 6 miljøtemaer (ferskvand, luft, affald, klima, biodiversitet, arealanvendelse).

Syntese, som giver en overordnet vurdering af miljøet og fremtidige tendenser i Europa baseret på hovedbudskaberne fra del A, B, C og andre EEA aktiviteter.

Kun syntesen udkommer i papirformat – de øvrige produkter er internetbaserede og kan findes på EEA’s hjemmeside ( www.eea.europa.eu/soer ).

Del A og B samt syntesen er EEA’s produkter, mens del C (landeanalyserne) er produceret af landene selv. Den danske landeanalyse er baseret på ’Natur & Miljø 2009’ og er udarbejdet af DMU. Se den danske miljøtilstandsrapport 2009 på http://www2.dmu.dk/Pub/FR750_A.pdf og http://www2.dmu.dk/Pub/FR751_B.pdf . Ud over de 6 faste temaer har Danmark bidraget til et fælles afsnit om Østersøen.