Ny lov skal reducere støj ved testcenter

16-11-2010

I forbindelse med VVM-redegørelsen for det nationale testcenter ved Østerild er der sket en fejl i forståelsen af hvilke støjgrænser, der er gældende for Frøstrup-lejren og byen Hjardemål.

I forbindelse med VVM-redegørelsen for det nationale testcenter ved Østerild er der sket en fejl i forståelsen af hvilke støjgrænser, der er gældende for Frøstrup-lejren og byen Hjardemål. Begge områder er nemlig støjfølsomme arealer, og derfor vil støjen fra en række eksisterende vindmøller sammen med støjen fra testcenteret overskride den tilladte grænse.

Miljøminister Karen Ellemann vil med et nyt lovforslag sikre, at støjbekendtgørelsens regler fuldt ud overholdes:

- Det er selvfølgelig kritisabelt og meget ærgerligt, at der i sin tid er lavet så alvorlig en fejl. Den fejl bliver vi nødt til at rette med det samme, så støjreglerne også overholdes, når testcenteret er etableret.

Den eneste måde at sikre en overholdelse af støjbekendtgørelsen er ved at ekspropriere og nedlægge fem ud af tolv gamle vindmøller, der i dag står i området omkring Østerild Klitplantage. For at kunne ekspropriere det nødvendige antal møller, er det nødvendigt at lave en ændring til den lov om et nationalt testcenter for vindmøller, der blev vedtaget i sommer.

Miljøminister Karen Ellemann har derfor i dag orienteret forligskredsen (regeringen samt S, DF og SF) om problemstillingen med henblik på at opnå opbakning til at fremsætte et lovforslag. Der skal samtidig udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse, der udelukkende handler om støj.

Miljøministeriet har rådført sig med Kammeradvokaten, som har tilkendegivet, at der utvivlsomt er tale om en fejl i forståelsen, idet Frøstrup-lejren og Hjardemål er støjfølsomme områder. Kammeradvokaten har ligeledes tilkendegivet, at dette er en mangel i VVM-redegørelsen.

Baggrund
Frøstrup-lejren og Hjardemål er i dag udsat for støj, der overskrider de nuværende støjgrænser, fordi de ligger klos op ad gamle vindmøller, der blev opført før de nuværende stramme støjgrænser. De kunne have fortsat med at støje fuldt lovligt, men når støjen fra de gamle møller blandes med ny støj fra testcentret, skal de nye støjgrænser overholdes.

For at løse problemet er det nødvendigt at nedlægge tre gamle møller ved Frøstrup-lejren og to ved Hjardemål. Dermed vil begge områder komme under de nye støjgrænser, og områderne vil opleve mindre støj fremover, end de gør i dag fra de nuværende vindmøller.

Lokalplan for vindmøller ved Hjardemål

Lokalplan for vindmøller ved Danopal

Lokalplan for vindmøller ved Klastrup

Notat til ordførerne