Tag med på juletur i skoven og saml-selv grønt og grene til juledekorationer

15-11-2010

At samle grønt og grene til sine egne juledekorationer er en herlig grund til at komme i skoven på denne årstid.

At samle grønt og grene til sine egne juledekorationer er en herlig grund til at komme i skoven på denne årstid.

Selvom der kan være både vådt og koldt er skoven netop nu fuld af nye indtryk ovenpå sommeren og efteråret.

Bladene er faldet og igen kan man se imellem stammerne; gravhøje, hulveje, landskabet og måske vilde dyr.

Man oplever også kontrasten imellem de forskellige skovtyper mere på denne årstid.

I løvskov er der nu lys og luft mens der er tyst og læ i granskoven.

Lugtene i skoven er også anderledes, men fortsat spændende; de forskellige træarter blade i skovbunden lugter stærkt , især eg.

Kontrasterne imellem de forskellige træarter er store nu

En træart som nobilisgran lugter meget kraftigt nu, en krydret duft som både er sød men også lidt selleriagtig.

Netop nobilis klipper vi pyntegrønt af i denne tid.

Vil du gerne have lidt nobilisgran og andet ting fra skoven til dekorationer inviterer vi dig med på vores tre juleture.

Der klippes og bundtes grønt. Her er det nordmannsgran til kirker.

Offentlige juleture i skoven
Lørdag den 20.11 kl 1330 i Tvorup klitplantage,  søndag den 21.11. i Hvidbjerg plantage og søndag den 28.11. i Vr. Thorup klitplantage.

På de ture er der mulighed for selv at samle grønt, mos, grene m.m. og på den sidste tur er der også mulighed for selv at fælde sit juletræ.

se mere om turene her

Se om Hvidbjerg turen her

Ture på egen hånd

Har du ikke mulighed for at være med på nogen af turene, er du også velkommen på egen fod.  Du er velkommen til at samle kogler, grene, mos, svampe m.m. når det sker i begrænset omfang og til eget brug.

Denne ret gælder dog ikke i de særlige pyntegrøntsbevoksninger, fordi der netop nu klippes grønt i dem og de grene som ligger på jorden måske allerede er solgt.

Er du i tvivl eller skal du bruge lidt mere end til eget forbrug, så kontakt os endelig enten via e-mail eller på telefon.

Vel mødt i skoven!

Skov- og Naturstyrelsen – Thy : 9797 7088

email: Obfuscated Email