Til skovejere: Ny folder om flagermus og skovbrug

19-11-2010

Der lever minimum syv arter af flagermus i de danske skove, hvor de jager og er afhængige af træer til raste- og yngleophold.

Alle danske flagermus er fredede og desuden omfattet EU’s habitatdirektiv om beskyttelse af særlige arter. Dette indebærer, at man ikke bevidst må forstyrre og ødelægge flagermusenes yngle- og hvilepladser.

Ovenstående fremgår blandt andet af en ny folder, som Skov- og Naturstyrelsen netop har sendt ud til alle abonnenter på Skoven, som er Dansk Skovforenings tidsskrift.

Der lever minimum syv arter af flagermus i de danske skove, hvor de jager og er afhængige af træer til raste- og yngleophold.

Alle danske flagermus er fredede og desuden omfattet af EU’s habitatdirektiv om beskyttelse af særlige arter. Dette indebærer, at man ikke bevidst må forstyrre og ødelægge flagermusenes yngle- og hvilepladser.

Ovenstående fremgår blandt andet af en ny folder, som Naturstyrelsen netop har sendt ud til alle abonnenter på Skoven , som er Dansk Skovforenings tidsskrift. Abonnenterne modtager netop i disse dage folderen sammen med bladet. Skov- og Naturstyrelsen medvirker i øvrigt i 2 af Skovens artikler om flagermus.

Folderen henvender sig især til skovfolk og giver information om flagermus og deres levevis i skovene. Endvidere indeholder folderen specifikke guidelines om, hvordan man i skovbruget kan forbedre forholdene for flagermus.

Folderen er udarbejdet af europæiske eksperter i samarbejde med EUROBATS, som er det fælles europæisk sekretariat under the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats. Naturstyrelsen har oversat og tilpasset folderen til danske forhold.

Oversættelse, trykning og distribution af folderne, sker som led i et dansk-tysk EU-projekt. Projektet har fokus på forvaltning af biodiversitet i korridorer i skove og i det åbne land. Flagermus er afhængige af korridorer og ledelinjer både i og udenfor skoven, når de bevæger sig imellem ynglesteder og jagtområder.