Naturstyrelsen udfordrer danske skoleelever: Adventure race med mudder i håret og hårde fysiske udfordringer!

11-10-2010

Som en del af Sundhedsstyrelsens Get Moving-kampagne arrangerer Skov- og Naturstyrelsen nu 37 Adventure race-arrangementer for folkeskolens ældste klasser. Målet med kampagnen er, at de 11-15-årige skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen.

Danske børn og unge bevæger sig for lidt, men måske kan det friste at deltage i et hæsblæsende Adventure race ude i skovene?

Som en del af Sundhedsstyrelsens Get Moving -kampagne arrangerer Skov- og Naturstyrelsen nu 37 Adventure race -arrangementer for folkeskolens ældste klasser. Målet med kampagnen er, at de 11-15-årige skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen.

Alle skoler i Danmark har fået en invitation, og indtil videre har 146 skoleklasser taget udfordringen op og meldt sig til Adventure race -arrangementerne, som finder sted i alle landsdele. Arrangementerne finder sted her i uge 41 (mandag 11. – fredag den 15. oktober), altså ugen før efterårsferien.

Skov- og Naturstyrelsens projektleder for Adventure race -aktiviteterne, forstfuldmægtig Jesper Brodersen, lover ”at der ikke kommer til at mangle action”.

”I forbindelse med Adventure race skal de unge tilbagelægge en rute på 10,5 km svarende til en kvart maraton. Distancen skal tilbagelægges i løb og på cykel. Undervejs vil der være stop ved 5 poster med udfordringer for balancen, for hovedet og for klassernes evne til at samarbejde”, fortæller Jesper Brodersen og fortsætter:

”Samtidig med konkurrencerne bliver elevernes koncentrationsevne udfordret med en naturquiz, mens de er forpustede og svedige. Vi og tror på at vi kan give eleverne en sjov dag, som de ikke glemmer lige foreløbig”.

Det kniber dog stadig med at åbne børn og unges øje for, at skovene ikke blot er sted, hvor man går tur, men også et grønt fitnesscenter.

"Vi ser det som en kæmpe udfordring at åbne børn og unges øjne for, at naturen ikke blot er til at kigge på. Det er dog meget svært at vinde børn og unges opmærksomhed. Og derfor har vi valgt at satse på nogle aktiviteter, som er mere præget af action og oplevelser end de traditionelle gåture i skoven”, forklarer Jesper Brodersen fra Skov- og Naturstyrelsen

Udover de 37 Adventure race -arrangementer, der finder sted i ALLE landsdele, bidrager Skov- og Naturstyrelsen også til Get Moving -kampagnen i uge 41 – uge 45 aktiviteter i form af lege, udfordringer og motion i skovene. Bl.a. i samarbejde med rollespils- og geocachergrupper.

Desuden indvies ved samme lejlighed en lang række sundhedsspor rundt om i landet. På disse spor kan nemt måle sit kondital og konkurrere med sig selv for at forbedre det. I år etablerer Skov- og Naturstyrelsen nemlig 30 nye sundhedsspor over hele landet, så der ved årets udgang vil være knap 40 sundhedsspor i Danmark. Sundhedssporene er blot et af flere initiativer, der styrker koblingen mellem natur og motion. Skov- og Naturstyrelsen opfordrer skolerne til at bruge de nye sundhedsspor.

Bidraget til Sundhedsstyrelsens Get Moving -kampagnen er den del af Skov- og Naturstyrelsens øgede indsats for at forbedre folkesundheden ved at gøre skovene mere attraktive og brugbare for motions-aktiviteter.

”Vi vil gerne stille statens skove og andre naturområder til rådighed for at fremme både børn, unges og voksnes sundhed og velvære. De seneste år har vi rent faktisk involveret os mere og mere i sundhedsprojekter. Vi har bl.a. lavet flere sundhedsspor, løberuter, mountainbike-spor som invitation til at bruge skoven til sjov fysisk udfoldelse. Vi vil fortsat bruge mange kræfter på at give danskerne bedre muligheder for oplevelser og fysiske aktiviteter i skovene”, siger projektleder Jesper Brodersen fra Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen har siden 2006 deltaget som arrangør af Get Moving -aktiviteter særligt for børn og unge.