Fortiden i naturen - Guld og magt i Gudme

31-10-2010

Fortiden i naturen. Guld og magt i Gudme.
I dag er Gudme en mindre by i det østfynske. Gudme er blandt andet kendt for sin håndboldklub.
I jernalderen var Gudme den største by i Skandinavien!

P å Fyn har vi nogle af landets vigtigste fortidsminder. Et af dem er Gudmekongens Hal, der lå der, hvor Gudmehallerne i dag er ramme om håndboldkampe og andre sportsarrangementer.

Omkring år 300 efter Kristi fødsel var Gudme den største by i Skandinavien. Her lå omkring 55 gårde - betydeligt flere end de 10 - 15 gårde der var "standard" i jernalderens landsbyer.

De mange guldfund og andre fund af metaller og bygningsspor i området, fortæller spændende historier: Her har været en rig familie med magt, her har været masser af håndværkere, smede, bronzestøbere, guld- og sølvsmede. Fra Gudme har der været handelsforbindelser, der strakte sig langt ned i Europa, og folk er kommet langvejsfra for at deltage i de store sommermarkeder på kysten nord for det nuværende Lundeborg.

I nærheden af landsbyen har der været en mægtig gravplads, hvor arkæologerne har fundet mere end 2200 grave.

Så her, hvor den lille by Gudme ligger i dag, har der for 1700 år siden været et af Nordeuropas vigtigste magtcentre. Det er ikke det rene pral, når den gamle Gudme Kommune havde sloganet: "Her blev Danmark til". Måske er de første tanker om det Danmark vi kender i dag blevet tænkt her på Østfyn.

Søndag den 7. november 2010 kl. 13.00 - ca. 15 dykker vi ned i den spændende oldtid og fortæller om det liv der udspillede sig i Nordeuropa i almindelighed og Gudme i særdeleshed, da Gudmekongens magt var på sit højeste.

Arrangementet ledes af naturvejleder Jesper Vagn Christensen fra Skov- og Naturstyrelsen – Fyn, tlf.: 62 65 17 77 eller 21 49 00 28 eller e-mail: Obfuscated Email

Kulturarvsstyrelsen har i år opsat nye informationstavler ved Gudmekongens Hal