Hjælp kirkeuglen: Mætte ugler fik mange unger

06-10-2010

Kirkeugler fodret gennem Projekt "Hjælp kirkeuglen" har kvitteret med imponerende yngelsucces - hele 3,9 unge pr. par i gennemsnit.

Kirkeugleunger - foto: Helge Røjle Christensen

Kirkeugler fodret gennem Projekt "Hjælp kirkeuglen" har kvitteret med imponerende yngelsucces

Det grønne partnerskabsprojekt "Hjælp kirkeuglen" kunne ved udgangen af ynglesæsonen 2010 notere en gedigen succes for en af projektets aktiviteter, nemlig fodring på kirkeuglernes bopladser. Vinteren 2009/2010 var som bekendt præget af enorme snemængder og meget lange kuldeperioder, hvilket var meget hårdt for de fleste fugle. F.eks. vurderer eksperterne, at ca. 90 % af den danske sløruglebestand døde i denne vinter.

En dårlig ynglesæson i 2009 med et lille ungetillæg, efterfulgt af en ekstrem hård vinter som 2009/2010 kunne få fatale følger for kirkeuglen i Danmark. For at sikre overlevelse af kirkeuglen opstartede projektet derfor akut nødhjælp i form af fodring allerede i januar/februar måned.

Fodringen gennemføres som regel af lodsejer eller en anden frivillig, kaldet "fodermesteren", der bliver behørigt instrueret og forsynet med et lager af dybfrosne, daggamle hanekyllinger. Foderet udlægges, sådan at uglerne selv kan regulere mængden - ad libitum, men forbruget ligger på ca. 1 kylling/ugle/dag. Det har den fordel, at uglerne oplever ynglelokaliteten som værende meget lovende, og de lægger derfor flere æg.

I løbet af vinteren og frem gennem foråret blev der opstartet fodring på 35 forskellige lokaliteter. De fleste af lokaliteterne husede kun enlige kirkeugler, som havde taget midlertidigt ophold på forskellige landbrugsbedrifter, men selvom fodringen ikke altid resulterede i æglægning på lokaliteten, kan denne fodring have været afgørende for at de pågældende ugler kom levende igennem vinteren og senere fandt en mage.

Det foreløbige antal udfløjne unger i 2010 ligger i gennemsnit omkring 3,9 unge/par , hvilket er meget flot. Ægproduktionen i 2010 var for de fodrede kirkeugler omkring 6 stk/par (ca. 2 æg over gennemsnit for perioden fra 1981-2000!!!), og de efterfølgende kuldstørrelser lå mellem 4 – 6 unger, så fodermestrenes arbejde bar virkelig frugt!!! De meget store kuld skyldes den tidlige og vedvarende fodring, men forskning har også vist, at fodring i perioden fra udrugningen påbegyndes øger ynglesuccesen fra 15 % til 80 %.

Se Projekt kirkeugle, status 2010 (privat video af Henriette Weis Klausen):

Yderligere bestandsfremmende tiltag
Fodring er som sagt effektivt og vigtig, men kan ikke stå alene i forsøget på at redde arten, derfor har vi også lavet bestandsfremmende tiltag i form af rydning, slåning og fældefangst af mårdyr. Sidst men ikke mindst forventer vi at den øgede interesse for afgræsning vil hjælpe kirkeuglen på længere sigt. Agri Nord er i 2010 engageret i naturplejeprojekter med fokus på afgræsning på omkring 400 hektar i Himmerland, og hvis denne udvikling fortsætter, ser fremtiden også lysere udfor kirkeuglerne. Afhængig af vind og vejr forventer vi at opstarte fodring hos interesserede lodsejere sidst på vinteren eller først i foråret. Da kirkeuglen fra tid til anden skifter ynglelokalitet og vi har erfaret, at der er flere ukendte kirkeuglelokaliteter håber vi at alle vil hjælpe med at udbrede budskabet om hjælpearbejdet.

Kontakt
Interesserede er meget velkomne til at kontakte Lars Bo Jacobsen, DMU på tlf. 26 23 35 85 eller Svend Lassen, Agri Nord på tlf. 61 20 77 17.