Styr på konditallet

25-10-2010

Et gratis nordsjællandsk motionstilbud, de såkaldte Sundhedsspor, har været så populært, at Miljøministeriet ønsker at udbrede muligheden til hele landet, og inden årets udgang skal der ifølge planerne anlægges 40 Sundhedsspor i Danmark. For øjeblikket er der otte og de ligger alle i Nordsjælland.

Snart vil der være anlagt sundhedsspor i hele landet

Et gratis nordsjællandsk motionstilbud, de såkaldte Sundhedsspor, har været så populært, at Miljøministeriet ønsker at udbrede muligheden til hele landet, og inden årets udgang skal der ifølge planerne anlægges 40 Sundhedsspor i Danmark. For øjeblikket er der otte og de ligger alle i Nordsjælland.

"Et Sundhedsspor er et tilbud til de borgere, som ønsker at forbedre deres helbred gennem motion med fokus på deres kondital," fortæller skovfoged Tim Falck Weber fra Skov- og Naturstyrelsen i Nordsjælland. Han og kollegaen, Dennis Robertson, beskæftiger sig bl.a. med formidling af friluftsliv og motion i statens skove, der forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen.

Løb på Sundhedsporet. Foto: Anne Johannisson

Ideen med et Sundhedsspor er, at man enten løber eller går en kort rute på 1 – 2 ½ km på en jævn sti uden alt for mange bakker. Ud fra den tid det tager at gennemføre ruten og ens indeks for legemsmasse (BMI) højde og vægt , alder og køn, kan man så beregne sit aktuelle kondital.

Det lyder måske indviklet, men er ikke så svært. Skov- og Naturstyrelsen har nemlig opsat tavler med de tal, man skal bruge på ruterne ved sundhedssporene. Tavlerne findes i forbindelse med små træhytter, hvor der også er borde og bænke - samt redskaber til strækkeøvelser. Sammen med markeringen af ruterne med rødt udgør de åbne træhytter så at sige Sundhedssporenes infrastruktur.

Når man har fundet sit kondital, kan man gå hjem og oprette en brugerprofil på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Ved løbende at indtaste sine resultater kan man følge med i, om man i løbet af et stykke tid faktisk opnår at forbedre sin kondi. – "Tanken er, at ens forbedringer skal blive synlige," forklarer Tim Falck Weber om denne mulighed for at konkurrere med sig selv og forbedre sine personlige ”kondi-rekorder”.

På Sundhedsspor.dk kan man
  • finde sundhedsspor,

  • registrere resultater,

  • finde vejledning til at oprette sundhedsspor

  • Beregne BMI

  • Få viden om sundhed og natur

  • Udarbejde et træningsskema

Motionshytte med tavler

Der er gået politik i danskernes dårlige kondi

Regeringen har fokus på, at danskerne bevæger sig for lidt og de nye Sundhedsspor er tænkt som en hjælp til at få styr på livsstilen. Dertil kommer, at motion, ifølge miljøminister Karen Ellemann (V), er sjovere under åben himmel.

Sundhedssporene er imidlertid blot ét af flere tiltag, som skal styrke forbindelsen mellem natur og motion.

På Naturstyrelsens arealer over hele landet findes der i dag omkring 360 vandreruter, 50 cykelruter, 50 ridestier og inden nytår altså også omkring 40 Sundhedsspor.

Blandt andre Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, kommuner, handicaporganisationer og lokale idrætsforeninger har bidraget til, at de allerede eksisterende Sundhedsspor er blevet til virkelighed.