Indsatsplan for bekæmpelse af mårhunden sendt i høring

06-10-2010

Indsatsplanen mod mårhund er sendt i offentlig høring.

Indsatsplanen mod mårhund er sendt i offentlig høring.

Planens målsætning er, at der ikke længere vil være ynglende mårhunde i Danmark i 2015. Ud over at foreslå en række udvidede mulighed for, at jægerne kan regulere mårhunden, lægger indsatsplanen også op til, at der kan gives en særlig tilladelse til regulering om natten - og med kunstigt lys.

Desuden foreslås der også i planen at der sættes GPS-halsbånd på fangne mårhunde, som så slippes ud igen efter at være blevet steriliserede. Mårhun,dene lever i par, og derfor vil de mærkede dyr vise vej til deres artsfæller, som så også kan blive mærket med halsbånd. Når der er mærkede dyr nok, kan man begynde at aflive de mårhunde, som de mærkede dyr viser vej til.

Planen rummer også andre tiltag end de ovenfor skitserede.

Indsatsplanen er i høring indtil den 2. november. Den endelige indsatsplan forventes at foreligge i november måned.

  • Se udkastet til handlingsplanen her