Smid ikke krebsen ud

12-10-2010

I løbet af den seneste måned har fiskere fået tre signalkrebs i deres åleruser, som var sat i Bøgestrømmen mellem Jungshoved Nor og Nyord. Signalkrebs hører ikke hjemme i den danske natur.

I løbet af den seneste måned har fiskere fået tre signalkrebs i deres åleruser, som var sat i Bøgestrømmen mellem Jungshoved Nor og Nyord.

Signalkrebs hører ikke hjemme i den danske natur, og den er på By- og Landskabsstyrelsens liste over uønskede dyr i den danske natur. Udover at være en aggressiv konkurrent til den danske flodkrebs, kan den være bærer af svampesygdommen krebsepest, som flodkrebs dør af.

Derfor må man IKKE genudsætte signalkrebs, hvis man får dem i sine garn eller ruser. Man skal aflive dem, eventuelt ved at spise dem.

”Vi har ikke før hørt om fund af signalkrebs langs vores kystområder, så hvis der er tendens til, at signalkrebs i perioder trækker ud i brakvand, kan det i værste fald betyde, at den kan sprede sig til nærliggende vandløb og søer", fortæller marinbiolog Beth Søeborg Lundholm, By- og Landskabsstyrelsen, Nykøbing.

For at få et overblik over udbredelsen af denne uønskede art, kan oplysninger om fund med angivelse af findested, fangstredskab og antal signalkrebs sendes til Beth Søeborg Lundholm på , gerne med fotodokumentation.

Fund kan ligeledes rapporteres til By- og Landskabsstyrelsen på http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/invasivearter/Indberetning/

Signalkrebsens levesteder findes primært i søer og vandløb, derfor var det overraskende, at de er fundet midt ude i Bøgestrømmen. Det kan dog skyldes, at vandet i Bøgestrømmen det seneste halve år har været usædvanlig brakt i forhold til normalt. Signalkrebs er jævnligt blevet set i Mern Å, der har udløb til Bøgestrømmen, så det er nærliggende, at det er krebs derfra, der har bevæget sig ud i området.

Signalkrebs kan kendes på de hvide markeringer i bunden af klosaksen, som ikke findes på den almindelige flodkrebs.

Yderligere oplysninger:
Marinbiolog Beth Søeborg Lundholm, By- og Landskabsstyrelsen, Nykøbing F, tlf. 72 54 88 24, mobil: 25147492.