Skoven gemmer alle spor - landsdækkende fokus på fortidsminder i statsskovene 7.11.

28-10-2010

Søndag den 7.11. kl. 13.00 - 15.00 holder Skov- og Naturstyrelsen – Thy en tematur om fortidsminder i statsskovene.

Turen er et led i den landsdækkende naturevent ”Fortiden i Naturen”.

Lokalt har vores tur en undertitel ”Skoven gemmer alle spor”.

Den overskrift kan forstås på to måder:

Fortidsminderne er bevaret bedre i skovene, fordi dyrkningsintensiten og ikke mindst
jordbearbejdningen traditionelt har været mindre end i landbrugslandet.

Alene på Skov- og Naturstyrelsens arealer i Thy og Hanherred findes der mere end 300 fortids- og kulturminder dækkende fra sagnsten, gravhøje, jættestuer, røser, oldtidsagre, mindestene til store voldanlæg som Sjørring Volde og Aggersborg. Dertil kommer et utal af bunkers og andre spor fra besættelsestiden.

På den anden side kan fortidsminderne ofte være svære at se i skovene for bare træer.

Det sidste er der rådet bod på bl.a. omkring Svalhøje og Gl. Nystrupgård i Nystrup klitplantage, hvor skoven er ryddet, så skovgæster bedre kan se fortidsminderne og vi bedre kan passe på dem når vi arbejder i skoven.

På turen fortæller pens. skovrider P. Skarregaard om Gl. Nystrupgård og arbejdet med at udgrave resterne af gården. Jens-Henrik Bech fraThisted Museum fortæller om Svalhøje gravhøjene og om en nyligt foretaget geomåling, som gør det muligt ” at se ned under jorden”.

Turen er en gåtur og vi starter kl. 13.00 fra p-pladsen ved Gl. Nystrupgård ruinen på Ministervej, hvor den løber ud i Nystrupvej.

Følgende billeder viser Svalhøje før og efter rydning af skov.

Før:

Efter:

Det ses tydeligt, at Svalhøjegruppen nu kommer mere til sin ret efter skoven er blevet ryddet.

Se mere om den landsdækkende fortidsmindedag her: