Plads til flere møller

01-10-2010

Naturstyrelsen og KL har i samarbejde med Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening afsluttet en undersøgelse af, hvordan det går med kommunernes planlægning for vindmøller på land.

Naturstyrelsen og KL har i samarbejde med Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening afsluttet en undersøgelse af, hvordan det går med kommunernes planlægning for vindmøller på land.

Undersøgelsen viser, at mange kommuner er godt i gang med planlægning, og at der i allerede vedtagne kommuneplaner og konkrete forslag til placering af vindmøller er skabt mulighed for, at der kan opsættes ca. 1000 nye MW vindmøller på land.
I 2008 indgik KL og regeringen en aftale om, at kommunerne i 2010 og 2011 skulle udpege områder i deres kommuneplaner til placering af vindmøller med en effekt på minimum 75 MW i hvert af årene.
Opgørelsen kommer samtidig med, at Klimakommissionen peger på, at udbygningen med vindenergi primært skal ske på havet.

Link til opgørelse