Projekt om aktivt byliv åbent for ansøgning

20-09-2010

By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden inviterer landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der sætter fokus på at skabe bedre muligheder for at leve et aktivt liv i byen.

By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden inviterer landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der sætter fokus på at skabe bedre muligheder for at leve et aktivt liv i byen.

To til fem kommuner bliver udvalgt til at deltage i projektet. De vil få økonomisk støtte og faglig sparring til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning. Det er ambitionen, at de udvalgte kommuner kommer så langt med at integrere idræt og bevægelse i byernes rum, at de kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan blive inspireret af. Kommunerne kan vælge at deltage med én enkelt udvalgt by eller hele kommunens netværk af byer. Projektet ventes afsluttet i første kvartal 2012.

Læs mere om projektet

Yderligere oplysninger:
Charlotte Nordenhof  Wernersen, cand. scient., By- og Landskabsstyrelsen, Byer, 72 54 47 41