Ny hjemmeside om landskabets oprindelse

27-09-2010

400 steder i Danmark vidner om, hvordan landskabet er formet af is, vand og vind gennem millioner af år. Nu har de fået deres egen hjemmeside.

400 steder i Danmark vidner om, hvordan landskabet er formet af is, vand og vind gennem millioner af år. De har nu fået deres egen hjemmeside.

Geologihjemmesiden er lavet af By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Siden er bygget op omkring et zoom-bart kort, der giver adgang til en beskrivelse af de enkelte områder. Se kortet her . Læs om værdifulde geologiske områder

Hjemmesiden er først og fremmest til brug for kommuner og regioners planlægning, men vil også være til glæde for andre, der ønsker et indblik i de processer, der har dannet landet.

Ved Odsherredbuerne og Lønstrup Klint kan man fx se, hvordan istidens gletsjere som bulldozere skubbede enorme jordbjerge foran sig. Ved Rødsand syd for Lolland giver oversvømmede stenalderbopladser indtryk af vandstandsstigningerne siden stenalderen. Fossiler i Karlstrup Kalkgrav er et håndgribeligt bevis på livet, som det formede sig i havet for 60 millioner år siden.

Geo-hensyn i kommuneplaner
Hjemmesiden giver kommunerne et redskab til kommuneplanlægningen, fordi kommuneplanerne som noget nyt skal vise de mest værdifulde geologiske områder og beskrive, hvilke hensyn der skal tages til dem.

Oplysningerne kan bl.a. bruges til at finde den bedst mulige placering af nye veje, boliger, råstofgrave og skovtilplantninger. Det kan fx være ønskeligt at beskytte overgange mellem forskellige geologiske landskabsformer, så man kan se deres indbyrdes sammenhæng,eller det kan være nødvendigt at sikre, at smeltvandsaflejringer ikke graves bort i deres helhed.

Yderligere oplysninger:
Lise Holm, geolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 38