Miljøminister: 30 millioner til redningsplan for de jyske heder

20-09-2010

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu den første samlede genopretningsindsats for at bevare de jyske heder, der er truet af tilgroning, næringsstofbelastning og angreb fra lyngbillen.

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu den første samlede genopretningsindsats for at bevare de jyske heder, der er truet af tilgroning, næringsstofbelastning og angreb fra lyngbillen.

- Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon , påpeger Karen Ellemann.