Konsulent-strategi revideres

23-09-2010

By- og Landskabsstyrelsen har sat et arbejde i gang, der skal opdatere strategierne for anvendelse af konsulenter. Blandt andet skal der udarbejdes en skriftlig strategi.

By- og Landskabsstyrelsen har sat et arbejde i gang, der skal opdatere strategierne for anvendelse af konsulenter. Blandt andet skal der udarbejdes en skriftlig strategi.

Det sker på baggrund af Rigsrevisionens beretning om statens brug af konsulenter i Skat, Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen. Beretningen er offentliggjort i går.

Der er ingen kritik af By- og Landskabsstyrelsens brug af konsulenter, men Rigsrevisionen hæfter sig ved, at styrelsen kun delvist har en strategisk anvendelse af konsulenter, og det er ikke tilfredsstillende. Det skyldes, at der ikke konsekvent er udarbejdet skriftlige strategier. Og så selv om styrelsen generelt følger op på konsulentopgaver, når de er løst, kunne styrelsen få større udbytte af konsulenterne, hvis man blev bedre til at evaluere sin egen projektstyring og samarbejdet med konsulenten, vurderer Rigsrevisionen.

”Rigsrevisionen har givet os nogle gode og meget konkrete råd, som vi kan bruge til at optimere vores konsulentkøb. Vi er straks gået i gang med at følge op på det. Vi skal have udarbejdet skriftlige strategier på alle områder, og vi vil naturligvis se på mulighederne for at blive endnu bedre til at styre konsulentopgaver gennem mere fokus på evaluering af vores projektstyring,” siger direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen.

By- og Landskabsstyrelsens brug af konsulenter knytter sig primært til løsning af teknisk specialiserede opgaver. Det gælder f.eks. de meget store overvågningsopgaver, som styrelsen og dens syv miljøcentre har ansvaret for. Cirka 2/3 af konsulentopgaverne bestilles af miljøcentrene til overvågning af vand og natur, f.eks. med kemiske analyser fra speciallaboratorier.

En anden meget stor post er kortlægningen af grundvandsreserverne, der kræver højt specialiserede eksperter og meget avanceret udstyr, f.eks. specialbyggede helikoptere. Endelig køber By- og Landskabsstyrelsen miljø-faglige udredninger fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Yderligere oplysninger:
Pressechef Kenneth Bo Jørgensen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 4167 2730